9. marts, 2016

TV skaļums un dzirdes uztvere

Ģimenei var būt apgrūtināta televīzijas pārraižu vērošana un klausīšanās, ja ģimenē ir cilvēks ar dzirdes izmaiņām.“Southamptonas universitātē” izveidota tehnoloģija, kas var palīdzēt klausīties TV dzirdes izmaiņu gadījumā, nemainot skaņas pastiprinājumu TV.
Skaņu un vibrācijas izpētes zinātnieks S. Markos izveidojis skaļruņu blokus, kuri izmaina audio signālu telpā konkrētā vietā, kur atrodas cilvēks ar dzirdes traucējumiem, neietekmējot skaņu uztveri citiem.
Pēc statistikas datiem aptuveni 10 % personu dzīvesvietā ir diskusijas par TV skaļumu. Biežāk sarunas tiek sāktas, ja dzīvesvietā mīt gados vecāks ģimenes loceklis. Aptuveni 20 % personu ar dzirdes traucējumiem lieto dzirdes tehnoloģijas. Dzirdes izmaiņu gadījumā būtu jālieto dzirdes tehnoloģijas abām ausīm.
Zinātnieks vēlējās uzlabot skaņas līmeni arī tiem cilvēkiem, kuri pagaidām nelieto dzirdes aparātus, kaut gan vajadzētu to darīt. Izveidotā skaļruņu sistēma izmaina skaņu uztveri astoņu fāžu maiņas līnijās. Kā vienu no kritērijiem sistēmas izveidei, Markos ņēmis vērā, ka aptuveni 70 gadu vecumā 3 kilohercu augstumā klusākā skaņa tiek uztverta par 15 decibeliem skaļāk nekā normas gadījumā.
Ap 30 % cilvēku ar dzirdes traucējumiem, lietojot “akustiskos radiatorus” jutuši uzlabojumus. Pagaidām pētījumu norise turpinās.
Attēla resurss: http://www.telegraph.co.uk/
Literatūras avots: University of Southampton. “TV sound system for the hard of hearing.” ScienceDaily. ScienceDaily, 13 November 2014.// www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141113085148.htm