SIA Dzirdes sistēmas, reģistrācijas Nr. 541030349511, Jur. adrese: Jāņa Daliņa iela 21 , Valmiera, LV-4201, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

2. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:

Pievienojiet tās maksājumu metodes, kuras izmantos Jūsu internetveikals:

  • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
  • Visa/Mastercard karšu maksājumi

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Piegādes noteikumi

Pasūtītās preces tiek piegādātas :

  • Pircēja izvēlētajā Omniva pakomātā vai tuvākajā Omniva pakomātā Pircēja noradītajai adresei;
  • Izmantojot Latvijas Pasts pakalpojumus;
  • Izmantojot DPD pakomātu.

Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas pie preču apmaksas.

Pēc pasūtījuma nosūtīšanas, pasūtījums tiek nodots preces Pārdevējam pārstrādei Dzirdes sistēmas noliktavā. Ja prece uz doto brīdi nav pieejama noliktavā, tā tiks piegādāta 14-30 dienu laikā, piegādes laiks var sasniegt 30 dienas kopš pasūtījuma apstiprināšanas brīža. Ja prece ir noliktavā, paredzamais piegādes laiks ir 1-5 darba dienas.

Dzirdes sistēmas neatbild par novēlotu piegādi, kas nav atkarīga no interneta veikala darbības. Ja piegāde kavējas vairāk nekā 10 (desmit) darba dienas no pasūtījuma apmaksas brīža, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem.

Saņemot preci, Pircējam jāpārbauda, vai sūtījums ir pareizs un ārēji neskarts. Ja tiek pamanīti bojājumi, Pircējam nepieciešams tos atzīmēt preces atteikuma veidlapā un nekavējoties ziņot par to Dzirdes sistēmas konsultacija@dzirde.lv.

Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Preces netiks sūtītas atkārtoti, izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi.

5. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. (Atkarībā no preces, pircējam var nebūt obligātas atteikuma tiesības, šādā gadījumā iemeslam ir jābūt skaidri norādītam un izskaidrotam). Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts , internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz atteikuma veidlapu, kuru iespējams atrast šeit: Atteikuma veidlapa nosūtot to uz e-pasta adresi konsultacija@dzirde.lv 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāaizpilda un jāparaksta preces atteikuma veidlapu norādot visus nepieciešamos datus, un jānosūta tā uz Jāņa Daliņa iela 21 , Valmiera, LV-4201. Pircējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdod atpakaļ preci Dzirdes sistēmas, nododot to juridiskajā adresē vai nosūtot pa pastu. Preces atdošana atpakaļ Dzirdes sistēmas juridiskajā adresē ir bez maksas, un Pircējam jums par to iepriekš nav jāpaziņo.

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

6. Preču atgriešana
Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Distances līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāaizpilda un jāparaksta preces atteikuma veidlapu norādot visus nepieciešamos datus, un jānosūta tā uz SIA “Dzirdes sistēmas”. Pircējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdod atpakaļ preci SIA “Dzirdes sistēmas”, nododot to juridiskajā adresē vai nosūtot pa pastu. Preces atdošana atpakaļ SIA “Dzirdes sistēmas” juridiskajā adresē ir bez maksas, un Pircējam jums par to iepriekš nav jāpaziņo.

Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja vēlaties apmainīt preci, kas jau ievietota iepirkuma grozā, dodieties uz iepirkuma grozu, izņemiet preci un atgriezieties interneta veikalā, lai pievienotu grozam jaunu izvēlēto preci

7. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem kas radusies 6 mēnešu laikā pēc preču piegādes dienas klientam, vai bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums nav pretrunā ar lietas īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, 2 mēnešu laikā pēc tās konstatēšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar internetveikalu, rakstot uz konsultacija@dzirde.lv

Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas .

Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

8. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

9. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.