18. marts, 2016

Saudzējiet dzirdi!

Saudzējiet dzirdi no skaļa trokšņa. Trokšņa izraisīti dzirdes traucējumi izmaina cilvēku spēju sazināties.
“ASV Slimību kontroles un profilakses centra” ieteikumi dzirdes profilaksei:
Saudzējiet dzirdi no skaļa trokšņa (zāles pļāvējiem, elektroniskajiem mūzikas instrumentiem u. c.).
Klausieties mūziku normālā skaļuma līmenī.
Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus, atrodoties skaļā vidē.
Dzirdes izmaiņu gadījumā konsultējies ar speciālistiem, regulāri veiciet dzirdes pārbaudes.

Attēla resurss: http://centerforindustrialaudiometrics.com/osha-hearing-conservation-program/
Literatūras avots: http://www.gbmc.org/body.cfm?xyzpdqabc=0&id=717&action=detail&ref=51977