24. februāris, 2016

Mūzika vai troksnis?

Kā Jums šķiet – spēja uztvert, atskaņot mūziku un diferencēt trokšņus piemīt abām galvas smadzeņu puslodēm, vai arī kāda no tām ir dominanta?
Mūsdienās par galvas smadzenēm ik gadu tiek veikti plaši pētījumi. Daži ir par to, kādas muzikālās dotības ir cilvēkiem, kuriem centrālās nervu sistēmas darbības izmaiņu dēļ terapijas laikā novērota gan labās, gan kreisās galvas smadzeņu puslodes darbības aizkave.
Mirklī, kad pētāmajiem cilvēkiem mazāk aktīva darbība bija labai smadzeņu puslodei, viņi pilnībā zaudēja spēju atpazīt un atskaņot sev zināmas melodijas. Tāpat šīs personas nespēja diferencēt dažādus sadzīves trokšņus, piemēram, zvana skaņas no jūras šalkšanas.
Ja pētāmajiem respondentiem pārstāja funkcionēt kreisā puslode, tad cilvēku muzikalitāte uzlabojās.
Par kreisās rokas darbību atbild labā smadzeņu puslode. Vairums cilvēku spēlējot mūzikas instrumentus dominantā ir kreisā roka. Tātad secinām, ka spēlējot, piemēram, vijoli, muzikālāka ir kreisā roka.
Attēla resurss: thevarsity.ca