22. marts, 2016

Dzirdes traucējumi vecumdienās var veicināt atmiņas traucējumu rašanos

Ja cilvēks vēlas saglabāt labu atmiņu arī vecumdienās, nepieciešams savlaicīgi pievērst lielāku uzmanību savai dzirdei. “Amerikas Medicīnas Asociācijas” žurnālā “JAMA Internālā medicīna” publicēti pētījuma dati par dzirdes traucējumu ietekmi uz atmiņu un domāšanu mūža otrajā pusē.
Novērots, ka cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem pastāv risks iegūt demenci. Ap 2/3 personu vecumā pēc 70 gadiem novērojamas dzirdes izmaiņas. Daži cilvēki nelieto dzirdes palīglīdzekļus, tādējādi viņi spēj uztvert mazāk informācijas no apkārtējās vides (pārklausās, neizprot sacītā nozīmi, socializējas savrup no apkārtējās sabiedrības u. tml.).
Pētījumā piedalījās 1984 personas vecumposmā pēc 70 gadiem. Zinātnieki fiksēja datus sešu gadu garumā. Sākotnēji nevienam no respondentiem netika diagnosticēti atmiņas traucējumi vai apgrūtinātās domāšanas simptomi. Respondentiem regulāri veiktas atmiņas un kognitīvo procesu pārbaudes. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem 24 % gadījumu novērots atmiņas un domāšanas deficīts. Smagas pakāpes dzirdes traucējumu gadījumā galvenais cēlonis varēja būt izziņas problēmas. Dzirdes traucējumu gadījumā atmiņas funkcijas pazemināšanās tika novērota aptuveni 7,7 gadu periodā, savukārt cilvēkiem bez dzirdes traucējumiem atmiņas izmaiņu pārbaudei jāvelta aptuveni 10,9 gadi. Respondenti, kuri lietoja dzirdes aparātus, pētījumā ieguva labākus rezultātus. Lielākā daļa respondentu ar dzirdes traucējumiem nelietoja dzirdes palīgierīces.
Pagaidām zinātnieki vēl diskutē par dzirdes traucējumu ietekmi uz galvas smadzeņu darbību. Viena no teorijām par atmiņas samazināšanos ir socializācijas trūkums, kas rada paaugstinātu risku Alcheimera slimībai un demencei. Ja cilvēks ir sociāli aktīvs, tad procentuāli mazinās demences risks. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem uzmanīgi jāklausās audiālajā informācijā un jāapstrādā uztvertā informācija. Tas prasa lielāku koncentrēšanos.
Jāveic papildus pētījumus, lai precizētu, vai dzirdes rehabilitācija izmainītas dzirdes gadījumā var apturēt izziņas traucējumu rašanos.
Attēla resurss: anzmh.blogspot.com
Literatūras avots: http://www.alzinfo.org/08/articles/prevention-and-wellness/hearing-loss-contribute-memory-problems