9. marta, 2016

Dzirdes traucējumi ietekmē ģimenes ikdienu

Bieži cilvēki nepamana dzirdes traucējumu izpausmi sev apkārt esošajiem līdzcilvēkiem. Vēlāk, pārbaudot dzirdi, tiek konstatēts, ka dzirdes traucējumi vairs nav akūtā stadijā un ar medikamentiem vai ķirurģiskām manipulācijām tos nevar novērst.
Dzirdes pārbaudi būtu jāveic, ja:
  • bieži tiek pārvaicāta dzirdētā informācija;
  • tiek nepareizi saprasta dzirdētā informācija;
  • vieglāk saklausīt dobjas balsis, savukārt spalgu runu grūti uztvert;
  • pēc kādas slimības terapijas mainījusies dzirdes uztvere;
  • ikdienā atrodas skaļā vidē bez dzirdes aizsarglīdzekļiem;
  • audio ierīcēm tiek palielināts skaļums;
  • grūti saklausīt telefonsarunas;
  • ārējās auss gliemežnīca apkļauta ar roku sarunas laikā u. tml.

Dzirdes traucējumiem ir dažādi cēloņi. Var būt iegūti un iedzimti dzirdes traucējumi.

Ja cilvēkam ir dzirdes izmaiņas un iepriekš kaut reizi ir tīrītas ausis no sēra korķiem, tad būtu ieteicams apmeklēt medicīnas speciālistu, lai apskatītu ārējās auss eju un sniegtu konsultāciju par iespējamo risinājumu.
Dzirdes traucējumi var cilvēkam izraisīt socializācijas problēmas, ja savlaicīgi netiek sniegta dzirdes rehabilitācija. Ļoti būtiska ir apkārtējo cilvēku komunikācija ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi. Daudzās ģimenēs partneri pozitīvi novērtē to, ka otrs cilvēks lieto tehnisko dzirdes palīgierīci. Tiek uzlabota fiziskā un garīgā labsajūta. Lielākoties dzirdes traucējumu gadījumos tiek lietoti digitālie dzirdes aparāti, bet smagas vājdzirdības gadījumā – dzirdes implanti. Mūsdienās ir izgudrotas daudzas papildus tehnoloģijas, kuras var lietot kopā ar dzirdes tehniskajiem palīglīdzekļiem.
Noskaidrots, ka aptuveni 90 % gadījumu dzirdes tehniskās palīgierīces sniedz ievērojamu dzirdes uzlabojumu. Aptuveni 30 % ir novērojama lielāka neatkarība no apkārtējiem, uzlabojas sociālie kontakti. Jāatceras, ka svarīgi dzirdes tehnoloģiju adaptācijas procesā iesaistīt gan ģimeni, gan draugus un paziņas. Veiksmīgam rezultātam cilvēkam sākotnēji psiholoģiski jāpieņem fakts, ka būs jālieto dzirdes tehnoloģijas. Adaptācija vidēji notiek aptuveni viena mēneša laikā. Ja ir papildus saslimšanas, tad adaptācija var notikt lēnāk. Tāpat būtiska ir dzirdes tehnoloģiju un tehnoloģiju lietotāju sadarbība. Ja ir jautājumi vai nepieciešamas konsultācijas, tad jāsazinās ar speciālistiem.
Saudzēsim savu un apkārtējo dzirdi!

Attēla resurss: http://www.sonova.com/en/csr/employees