1. aprīlis, 2016

“Widex” ieteikumi dzirdes aparātu adaptācijai

Dzirdes aparātu ražotājfirmas „Widex” pārstāvji iesaka dzirdes aparātu adaptācijas laikā:

  • sākotnēji dzirdes aparātu lietot 1 vai 2 stundas dienā;
  • lietot dzirdes aparātu salīdzinoši klusā vidē;
  • pakāpeniski iemācīties lietot dzirdes aparātu ilgāku laiku un lielākā troksnī;
  • dienas laikā dzirdes aparātu var lietot ar pārtraukumu (ik pēc dažām stundām noņemot);
  • nepieciešamības gadījumā konsultēties ar dzirdes speciālistu.

Literatūras avots: http://www.widex.ca/en/hearing/hearing/gettingusedtohearingaids/familiarityrequiresusage/?sf17240937=1