4. aprīlis, 2016

Pierašanas process pie jaunā dzirdes aparāta

  • Izpētiet sava dzirdes aparāta nianses. Uzdodiet jautājumus dzirdes speciālistam par dzirdes aparāta sastāvdaļām, lietošanu, kopšanu. Rūpīgi izlasiet dzirdes aparāta lietošanas instrukciju.
  • Sākotnēji dzirdes aparātu var lietot aptuveni 4 h dienā, lai pierastu pie savas balss skanējuma. Pirmajās divās dienās ieteicams skaļā balsī aptuveni piecas minūtes lasīt tekstu. Kāds cilvēks pie dzirdes aparāta pieradīs ātri, kādam adaptācijas process var ilgt vairākas dienas.
  • Var būt oklūzijas efekts. Par to jāinformē dzirdes speciālists.
  • Ja dzirdes aparāts sāk svilpot, tad jāpārbauda, vai kārtīgi ievietots auss ieliktnis, kā arī jāveic auss apskate (sēra korķi/ iekaisums).
  • Lietojot dzirdes aparātu, iespējams saklausīt fona trokšņus. Jāatcerās, ka lietojot dzirdes palīglīdzekli tiks uztvertas gan valodas, gan nevalodas skaņas (piem., automašīnas braukšana, ūdens tecēšana no krāna u.tml.).
  • Digitālie dzirdes aparāti ir programmējami atbilstoši cilvēka audiogrammas datiem. Ja mainās dzirdes līkne, pastāv iespēja veikt dzirdes aparāta regulēšanu. Konsultējieties ar dzirdes speciālistu!

Literatūras avots: http://www.drdaveanddee.com/hearingaids.html#health