18. marts, 2016

Dzirdes aparātu lietošanas apmācība un adaptācija

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir grūtāk saklausīt un saprast runu trokšņainā vidē. Digitālie dzirdes aparāti uzlabo runas uztveri un sapratni sarežģītās klausīšanās situācijās. Pēc dzirdes aparātu pielāgošanas cilvēkam jāmācās klausīties ar dzirdes aparātu. Katrai personai ir atšķirīgs adaptācijas laiks. Auditorā klausīšanās apmācība uzlabo skaņu signālu apstrādi. Veikts pētījums, kurā vecāka gada gājuma cilvēkiem, lietojot dzirdes aparātus un piedaloties auditorā klausīšanās apmācībā, magnētiskās rezonanses izmeklējumi parāda uzlabojumus galvas smadzeņu darbībā.
Veicot pētījumus par galvas smadzeņu uztverto signālu apstrādi un klausīšanās apmācību trokšņainā vidē, tika salīdzinātas dažādas iezīmes “Auditoro smadzeņu atbilžu” un “Biežāko atbilžu” gadījumā, nosaucot dažādas zilbes pirms/ pēc“Klausīšanās un komunikācijas uzlabošanas apmācības” (“Listening and Communication Enhancement”, “LACE”). Tika novērots būtisks uzlabojums runai troksnī, esot vairākiem runātājiem, klausoties ātru runu, dzirdes atmiņai un klausīšanās pārtraukšanai pēc aptuveni 2 mēnešu (60 dienu) apmācībās mājās dzimtajā vai citā valodā. Apmācība veikta angļu valodā runājošiem cilvēkiem ar normālu dzirdi. Personu papildus veiktie, apmācības programmā neiekļautie vingrinājumi un uzdevumi runai troksnī arī uzlaboja klausīšanos.
Vecākiem cilvēkiem klausīšanās apmācības treniņam nepieciešama palīdzība vairāku runātāju vai fona trokšņa gadījumā. Jau 20. gs. 70-jos/ 80-jos gados veikti fiksēti pētījumi par auditoro klausīšanās treniņu, iekļaujot dažādus pētījumu parametrus, vairāku dienu vai nedēļu garumā.
Klausīšanās apmācības treniņa gadījumā var izmantot audiālus, vizuālus, grafiskus materiālus sākotnējai klausīšanās atvieglošanai. Mūsdienās iespējams izmantot dažādas tehnoloģijas dzirdes aparātu lietotāju klausīšanās apmācībai. Sākot lietot dzirdes aparātus, sākotnēji būtiski adaptācijai un klausīšanās apmācībai notikt mājās jeb ierastā vidē. Vēlāk cilvēks var lietot dzirdes aparātu ikdienā dažādās situācijās atbilstoši savam dzīvesveidam.

Attēla resurss: http://www.earplan.com/services/denver-auditory-training/
Literatūras avots: Ahlstrom, J. B., Dubno, J. R., Hall, S. H. What’s the Benefit of Auditory Training for Listening with Hearing Aids?// Audiology Today. Moment of Science. 2012, May-June, p. 63.-65.