8. aprīlis, 2016

Cukura diabēta ietekme uz cilvēka dzirdi

Cukura diabēts un dzirdes traucējumi ir visizplatītākās veselības problēmas Amerikā. Aptuveni 34,5 miljoniem konstatēti dzirdes traucējumi. „Nacionālais Veselības institūts” atklājis, ka cukura diabēta gadījumā cilvēkiem ir divreiz biežāk novērojami dzirdes traucējumi. 79 miljoniem cilvēku pirms saslimšanas ar cukura diabētu ir 30 % lielāks risks iegūt dzirdes traucējumus.

Dzirdes kvalitāti ietekmē asinsrites, iekšējās auss nervu darbība. Zinātnieki ir pārliecināti, ka augsts asinsspiediens un palielināts glikozes līmenis asinīs var radīt trahejas un nervu bojājumus, kā arī mazināt dzirdes spēju.

Izplatītākās dzirdes traucējumu pazīmes:

  • bieži jāpārjautā apkārtējiem atkārtot pateikto informāciju;
  • grūtības uztvert vairāk kā divu cilvēku runu;
  • šķiet, ka apkārtējie murmina;
  • grūti dzirdēt teikto skaļās vietās (restorānā);
  • grūtības saklausīt sieviešu un mazu bērnu balsis;
  • ļoti skaļa TV vai radio klausīšanās ikdienā.

Dzirdes traucējumu procentuālais sadalījums vecumgrupās: 

  • 0 – 17 g. v.: 5 %;
  • 18 – 44 g. v.: 23 %;
  • 45 – 64 g. v.: 29 %;
  • 65 un vairāk g. v.: 43 %.

Pētījumi pierāda, ka cilvēkiem, kas dzirdes traucējumus kompensē ar dzirdes aparātiem, ir labāka dzirdes kvalitāte.

 

Informācijas resurss: http://www.diabetes.org/