29. marts, 2016

ASV dzirdes speciālistu ieteiktā dzirdes profilakse

Troksnis ir viens no biežākajiem dzirdes traucējumu cēloņiem. Trokšņa izraisīta vājdzirdība ir izplatītākā arodslimība Amerikas Savienotajās Valstīs. Pēkšņs troksnis (piemēram, šāviens) var radīt paliekošus dzirdes traucējumus. Atkārtota mehanizēta trokšņa ietekmē ilgākā laika periodā var pazemināties cilvēka dzirdes uztvere. Desmit miljoniem amerikāņu diagnosticēti neatgriezeniski, trokšņa ietekmē radušies dzirdes traucējumi. Ikdienā aptuveni 30 miljoni ASV iedzīvotāju tiek pakļauti augstam trokšņa līmenim.

Pazīmes augsta trokšņa līmeņa ietekmei:
troksnis ausīs pēc atrašanās troksnī;
pēc atrašanās troksnī grūti saklausīt citu teikto, atrodoties normāla skaļuma vidē nav traucēta komunikācija;
troksnī aizkrīt abas ausis un cilvēks neko nedzird.
Jāatceras, ka dzirde nevar vienmēr atjaunoties, dažkārt trokšņa ietekmē cilvēks iegūst paliekošus dzirdes traucējumus.

Pārmērīgs troksnis bojā matiņšūnas iekšējā ausī. Trokšņa ietekmē var rasties pastāvīgs, sensorineirāls dzirdes zudums, tinnitus (trokšņi ausīs) . Pārmērīgs troksnis var būt gan darba vietā, gan arī atpūtas pasākumos. Dzirdes speciālisti iesaka lietot ausu ieliktņus, aizsargaustiņas, atrodoties trokšņainā vidē (dzirdot šaujamieroču, petaržu, elektroinstrumentu troksni, mūzikas koncertos, deju klubos, lietojot motociklu, motorlaivu vai piedaloties autosacīkstēs). Trokšņa iedarbības risks ir rūpnīcu, transporta darbiniekiem, militārpersonām, celtniecībā strādājošajām personām, lauksaimniekiem, ugunsdzēsējiem, kalnračiem, policistiem, mūziķiem un izklaides industrijas speciālistiem. Ja cilvēkam darba vidē jāpaceļ balss, lai persona 1 m attālumā uztvertu teikto, tad troksnis ir riska faktors arodvājdzirdībai.

Dzirdes profilaksei:
dzirdes aizsarglīdzekļi darbavietā, ja amata veikšana pakļauta trokšņa iedarbībai;
dzirdes aizsarglīdzekļi (ausu aizbāžņi pieejami aptiekā, austiņas – sporta preču/ drošības aprīkojumu veikalos, specializētie dzirdes aizsarglīdzekļi – dzirdes klīnikās) izklaides iestādēs vai mājās;
ierobežot skaļas darbības mājās: kontrolēt skaļuma līmeni dažādām audiovizuālām/ audiālām tehnoloģijām, izvairīties lietot mūzikas austiņas (kvalitātīvas austiņas bloķē fona troksni);
izvēlēties klusas darbības sadzīves tehnoloģijas (salīdziniet radīto dB vērtējumus);
ikgadēja dzirdes pārbaude;
jānovērtē trokšņa risks ikdienā;

ģimenes (īpaši bērnu), draugu un kolēģu informēšana par trokšņa ietekmi uz dzirdi, par dzirdes profilaksi.
Speciālisti atgādina, ka 1/3 dzirdes zuduma novēršama ar pareizu dzirdes profilakses stratēģiju.
Attēla resurss: www.bshaa.com 
Literatūras avots: http://www.betterhearing.org/hearing_loss_prevention/index.cfm