16. marts, 2016

Adaptācija dzirdes tehnoloģijām

Dzirdes rehabilitācijā cilvēkam tiek nodrošināta skaņu uztvere, apstrāde un analīze, izmantojot dzirdes tehnoloģijas. Sākotnēji cilvēka galvas smadzenēm ir jāpierod pie jaunā skaņu uztveres veida. Tas nozīmē, ka cilvēks trenē savas smadzenes skaņu signālu uztveres, apstrādes un analīzes procesā. Jāatceras, ka dzirdes tehnoloģijas var veikt ievērojamus uzlabojumus cilvēka dzīves kvalitātei, bet galvenais resurss klausīšanās procesā ir smadzenes. Cilvēkam psiholoģiski jāpieņem dzirdes tehnoloģiju lietošana, lai sasniegtu labu rezultātu. Cilvēks informāciju no apkārtējās vides uztver ar dažādām maņām.
Dzirdes rehabilitācijai jāuzlabo cilvēku dzīves kvalitāte un personu ar dzirdes izmaiņām komunikāciju. Rehabilitācijā būtiska loma ir multidisciplinārai komandai, kas ietver audiologus, audiologopēdus, dzirdes speciālistus, otorinolaringologus, sociālos darbiniekus, dažādu terapiju speciālistus, ķirurgus un citus medicīnas speciālistus. Būtiska loma ir personu lokam darba/ mācību vidē, kā arī tuvinieku un draugu atbalstam. Uzmanībai jābūt koncentrētai uz klienta klausīšanās prasmju attīstību. Dzirdes rehabilitācija ietver klausīšanās treniņus, dzirdes tehnoloģiju lietošanas apmācību, dažādu veidu komunikāciju, augumentatīvo tehnoloģiju izmantošanu, kā arī citu speciālistu atbalstu.
Mūsdienās viens no dzirdes rehabilitācijas veidiem ir telefonsaruna. Ja cilvēks dzīvo tālu no dzirdes rehabilitācijas iestādes, viņa radinieki var veikt ierakstus vai videoierakstus, kurus nosūta speciālistam analīzei un ieteikumu vai norādījumu turpmākai izveidei. Tāpat iespējami rehabilitācijas seansi interneta tiešsaistē.
Pēc dzirdes aparāta/ -u pielāgošanas tiek veikta dzirdes aparātu lietošanas apmācība. Speciālists sadarbojoties ar klientu var veikt pēc iespējas precīzāku dzirdes tehnoloģijas pielāgošanu. Būtiski klientam vidējas/ smagas pakāpes dzirdes traucējumu gadījumā izskaidrot nianses par skaņām, kas bez dzirdes tehnoloģijām nav dzirdētas vai tām nav pievērsta liela vērība, piem., soļu radīta skaņa, ūdens tecēšana, pulksteņa tikšķēšana, papīra pāršķiršanas skaņa u. tml.
Bērniem ar dzirdes izmaiņām dzirdes rehabilitācija tiek nodrošināta mācību iestādēs, kā arī individuālās nodarbībās. Ar katru gadu pilnveidojas profesionāļu prasmes darbā ar cilvēkiem dzirdes traucējumu gadījumā, meklējot jaunas rehabilitācijas pilnveides iespējas.
Attēla resurss: www.hearingpro.com.au
Literatūras avots: Advances in Hearing Training.// Hearing Health. Fall, 2014, p.8.-10.