7. marts, 2016

Vidusauss iekaisums un dzirde

Pētījumu dati pierāda, ka cilvēki uzticas medikamentozai terapijai. Dažos pētījumos tiek izzināts, kādi faktori nodrošina cilvēku ticību medikamentu iedarbībai. Zinātnieki vēlējās noskaidrot vecāku zināšanas un rīcību gadījumā, ja bērniem tiek diagnosticēts akūts vidusauss iekaisums.
Akūta vidusauss iekaisuma gadījumā var būt bungplēvītes iekaisuma pazīmes, perforēta bungplēvīte, sāpes ar/ bez pulsācijas, drudzis, asiņošana u. tml.
Pētījuma dati tika iegūti Austrālijā (Brisbānā) no daļēji strukturētām intervijām. Pētījumā piedalījās 15 bērnu vecāki, kuru bērniem nesen bijusi saskare ar vidusauss iekaisumu.
Daudziem vecākiem nebija precīzas informācijas par akūta vidusauss iekaisuma cēloņiem. Kā daži simptomi iekaisuma izpausmei pieminētas sāpes un drudzis. Daži vecāki uztraucās par dzirdes izmaiņām. Lielais vairums aptaujāto uzskatīja, ka antibiotikas ir labākais ārstēšanas veids. Pamatojums – iepriekšējā pieredze un ārstu ieteikumi. Netika pieminēta sāpju mazinošo medikamentu (piemēram, nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu, paracetamola) lietošana.
Pētījumā izzināts, ka pastāv neatbilstība vecāku uzskatiem un uz pierādījumiem balstītai praksei akūta vidusauss iekaisuma ārstēšanā. Medicīnas speciālistiem vajadzētu vecākus izglītot par iekaisuma izpausmi un piemērotas terapijas iespējām.
Attēla resurss: http://www.touchpoint.dk/touchpoint/uk/artikler_otitis.htm
Literatūras avots: Del Mar C, Hansen MP, Hoffmann TC, Howlett J. Parents’ beliefs and knowledge about the management of acute otitis media: a qualitative study.// http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26148678