4. aprīlis, 2016

Daži fakti par dzirdi, tās profilaksi

Mūzika un dzirdes traucējumi
Mūsdienās dzirdes traucējumi piemīt arī cilvēkiem, kas saistīti ar mūzikas sfēru:
16 % 8 – 12 gadu vecumā; 22 % 18 – 22 g. v.; 61 % 27 – 66 g. v. ir dažādu pakāpju dzirdes traucējumi. Sievietēm, kas darbojas mūzikas jomā, ir labāka dzirde un lēnāk attīstās dzirdes traucējumi nekā vīriešiem.

Skaņu stiprums apkārtējā vidē
10 reizes pastiprināta skaņa atbilst 10 dB, 100 x – 20 dB, 1000 x – 30 dB.
Normāla skaļuma sarunvaloda atbilst 60 dB, kas ir 100 000 reizes skaļāk nekā normāla elpošana.
Kliegšana otra cilvēka galvas tuvumā atbilst 110 dB, kas ir 10 000 000 000 reizes skaļāk nekā normāla elpošana.

Apkārtējās vides un mūzikas instrumentu radītā skaļuma salīdzinājums
Krītošas lapas (20 dB);
klusa čukstēšana (30 dB);
normāla skaļuma saruna 0.91 – 1.52 m attālumā atbilst pianīna spēlēšanai (65 dB);
zvana signāls (80 dB);
pilsētas satiksmes trokšņa uztvere, atrodoties automašīnā  atbilst flautas, mežraga, i-Pod 5/10 aranžējumam (90 – 99 dB);
metro (61 m), zāles pļaujmašīna, motorzāģis (100 -110 dB);
rokmūzikas pastiprinātājs 1.22 – 1.83 m attālumā (115 dB);
lidmašīna 31 m augstumā atbilst rokmūzikas maksimālajai skaņai (ap 155 dB).
Jāatceras, ka regulāra, ilgstoša trokšņa ietekmē var iegūt dzirdes traucējumus 90 – 95 dB troksnī, savukārt skaņu sāpju slieksnis sākas no 125 dB.

Dzirdes traucējumu simptomi
Ausu sāpes, niezēšana vai irradiācija;
slāpēta dzirdamība;
strutu vai šķidruma izdale no auss;
tinnitus (zvanīšana, dūkoņa, rūkoņa, trokšņi, svilpjoša skaņa);
apgrūtināta dažu sarunā pateikto vārdu sapratne.

Kāda stipruma skaņas ietekmē var zaudēt dzirdi?
Vairāk nekā 1 minūti pavadot 115 dB troksnī var iegūt ilgstošus dzirdes traucējumus; vairāk kā 15 minūtes pavadot 103-109 dB troksnī var iegūt dzirdes traucējumus; ilglaicīgi atrodoties 85 – 103 dB troksnī pakāpeniski var attīstīties dzirdes traucējumi.
Lai izvairītos no dzirdes traucējumiem 85 dB troksnī var atrasties 8 h, 88 dB – 4 stundas, 94 dB – 1 stundu, 100 dB – 15 min, 106 dB – 3.75 min, 109 dB – 1.88 min, 115 dB – 0.44 min.
Jāatceras, ka 125 dB skaļums atbilst sāpju slieksnim un to pārsniedzot būs ilgstoši dzirdes traucējumi. 140 dB skaļumā notiek tūlītējs dzirdes nerva bojājums.

Literatūras avoti: http://www.scoop.co.nz; http://www.oem.msu.edu; http://assets.sonicelectonix.com; http://www.sengpielaudio.com