1. aprīlis, 2016

Vecuma vājdzirdību var novērst, veicot muzikālas aktivitātes visa mūža garumā

Pētījums par neiroloģiskiem procesiem vecumdienās liecina, ka muzikalitātes attīstīšana (dziedāšana, kāda instrumenta spēlēšana) mūža garumā palīdz novērst vecuma vājdzirdību.

”Ziemeļrietumu Dzirdes Neirozinātnes laboratorijas” zinātnieki pētīja dažāda vecuma mūziķu un kontrolgrupas auditoro stimulu uztveri. Tika secināts, ka vecāka gadagājuma mūziķiem bija labāka dzirdes uztvere.

Tādējādi tika izvirzīta hipotēze: zīdītāju klases pārstāvjiem agrīni apgūstot, pilnveidojot muzikalitāti tiek uzlabota smadzeņu darbība dzirdes laukā, novēršot vecuma vājdzirdības risku.

Jāatceras, ka akustiskas traumas rezultātā dzirdes traucējumus var iegūt jebkurš cilvēks, no tās bez dzirdes aizsarglīdzekļiem neviens nav pasargāts. Speciālisti iesaka pilnveidot komunikāciju vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī nodrošināt savlaicīgu dzirdes profilaksi.

Literatūras avots: http://anthonyssong.blogspot.com/2012/03/musical-training-can-overcome-hearing.html