4. aprīlis, 2016

Informācija dzirdes profilaksei

Skaļš troksnis apkārtējā vidē ir viens no dzirdes traucējumu cēloņiem. Troksnis var rasties ne tikai darba vietā, bet arī dažādās izklaides un atpūtas iestādēs. Noskaidrots, ka dažas skaņas var radīt ne tikai psiholoģisku diskomfortu, bet arī ietekmēt arī atmiņu un lasīšanu.

No pagājušā gadsimta 80-jiem gadiem strauji pieaudzis jaunu cilvēku ar dzirdes traucējumiem skaits. Lietojot dažādus mūzikas atskaņotājus  ikdienā, izvēloties auss ejās ievietojamas austiņas un pārmērīgi ilgi klausoties skaļu mūziku, tiek pazemināta dzirdes funkcija. Klausoties ļoti skaļu mūziku, pastāv risks iegūt dzirdes traucējums jau aptuveni 25 gadu vecumā.

Cilvēki vienu skaņas toni var uztvert atšķirīgi, jo to ietekmē daudz faktori: telpas akustika, auss anatomija, frizūra (vai ausis nosedz biezs matu sakārtojums). Ikdienā apkārtējā vidē ir dažādi skaņu avoti. Ja ilgāku laiku atrodamies vairāk kā 87 decibelu (dB) skaļā vidē, iespējama dzirdes pasliktināšanās. Cilvēku verbalizētās skaņas atrodas intervālā no 500 līdz 2000 herciem (Hz). Cilvēkiem grūti uztvert augstu frekvenču skaņas ilgstoša trokšņa ietekmē vai arī novecošanas dēļ. Ja personai šķiet, ka ir grūti saprast runu dažādos pasākumos (jubilejās, teātra izrādēs) vai trokšņainās situācijās (piem., atrodoties uz ielas), tad būtu ieteicams veikt dzirdes pārbaudi.
Jauniešiem un vidējās paaudzes vecuma cilvēkiem dzirdes traucējumi veidojas laika gaitā, sākotnēji izpaužoties kā dažādi trokšņi ausīs. Var būt pārejoši un paliekoši dzirdes traucējumi. Pārejoši dzirdes traucējumi biežāk rodas pēkšņa trokšņa ietekmē, bet dažkārt tie var izpausties kā paliekoši dzirdes traucējumi. Veikti pētījumi par akustiskām traumām, secināts, ka trokšņu uztveri ietekmē dažādi ģenētiskie faktori (pigmentācija, dzimums u. tml.).
Tāpat dzirdi ietekmē dažādas ķīmiskas vielas. Organisko šķīdinātāju tvaiki veicina dzirdes zudumu skaņas vidējās frekvencēs, savukārt alkohola ietekmē dzirdes funkcija pazeminās. Pētījumu dati liecina, ka organiskie šķīdinātāji bojā gan perifēro, gan centrālo dzirdes daļu. Dzirdes traucējumus var iegūt dažu metālu pastiprinātas iedarbības rezultātā (piem., dzīvsudraba), kā arī spēcīgas iedarbības medikamentu lietošanas dēļ.
Attēla resurss: onebrightcorner.blogspot.com
Literatūras avots: http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/troksnis