29. marts, 2016

Vecāku loma dzirdes profilakses jautājumos pusaudžu vecumā

Statistika liecina, ka katram sestajam pusaudzim ir augsto frekvenču dzirdes traucējumi. Dzirde pazeminājusies trokšņa dēļ. Lielākoties šādus dzirdes traucējumus jauniešiem var novērst, ja vecāki informē savas atvases par dzirdes profilakses svarīgumu.

Veikts šķērsgriezuma pētījums par vecāku zināšanām pusaudžu dzirdes zuduma un profilakses jomā. Interneta bāzes aptaujā, “CS Mott Bērnu slimnīcas” Nacionālajā aptaujā piedalījās 13 – 17 gadus vecu pusaudžu vecāki. Pētījuma mērķis bija noskaidrot vecāku zināšanas par pusaudžu dzirdes zudumu un dzirdes saglabāšanas veicināšanu

No 716 respondentiem 96,3 % ziņoja, ka viņu bērnam nav/ ir mazas dzirdes izmaiņas no pārmērīga trokšņa. 69,0 % vecāku nebija runājuši par trokšņa iedarbību, jo uztver troksni kā zemu risku dzirdes traucējumu izcelsmei. Lai aizsargātu savu bērnu dzirdi vairāk nekā 65,0 % vecāku vēlas/ ierobežo mūzikas klausīšanās laiku/ troksni vai pieprasa izmantot dzirdes aizsardzībai ausu aizbāžņus/ austiņas. Ja vecākiem bija augstākā izglītība, tad biežāk tika ievērota dzirdes aizsardzības stratēģija. Vecāki, kuri saprot, ka gan apjoma un iedarbības laiks ietekmē dzirdes funkciju, biežāk pārrunājuši dzirdes zudumu ar savu pusaudzi ( likmju koeficients [ OR ] , 1,98 , 95 % TI 1,29-3,03). Vecāki, kas vēlējās ierobežot bērnu atrašanos skaļā vidē (1,88 , 95 % TI 1,19-2,26 ). Vecāki, kuri informēja atvases par dzirdes aizsardzību  (1,92 , 95 % TI , 1,15-3,18 ).

Neskatoties uz tendenci pieaugt pusaudžu skaitam ar dzirdes traucējumiem, daži vecāki uzskata, ka viņu bērns atrodas riska grupā. Vecāki ar augstāko izglītību  biežāk informē bērnus par dzirdes profilaksi. Lai izveidotu efektīvas dzirdes saglabāšanas programmas, vecākiem nepieciešams iegūt informāciju par dzirdes profilaksi, lai novērstu pusaudžu dzirdes pazeminājumu trokšņa dēļ.

Attēla resurss: content.time.com 
Literatūras avots: http://archotol.jamanetwork.com/