1. aprīlis, 2016

Vai dzirdēt nozīmē saprast dzirdēto?

Dzirdēt skaņu nozīmē to uztvert un analizēt, saprast tās nozīmi. Ja cilvēkam ir dzirdes traucējumi, tiek apgrūtināta ikdienas komunikācija. Dažas personas spēj kompensēt savu pazeminātās dzirdes funkciju, analizējot cilvēku ķermeņa valodu un lasot no lūpām.
Dzirdes traucējumu gadījumā cilvēkam jāizvēlas atbilstoša pastiprinājuma dzirdes aparāts. Ja dzirde pazemināta abām ausīm, tad ieteicams pielāgot dzirdes aparātus abās ausīm. Jo ātrāk tiek kompensēts traucējums ar palīglīdzekli, jo cilvēkam ir ātrāka adaptācija un  labāka saskarsme ar apkārtējiem.
Daudziem dzirde pazeminās pakāpeniski, tāpēc cilvēki paši nepamana, ka viņiem ir dzirdes traucējumi. Lielākoties ģimenes locekļi, draugi, kolēģi mēdz izteikt aizdomas par dzirdes traucējumiem, jo sarunas laikā daudz tiek pārvaicāts vai līdz galam neizprasts.
Visbiežāk dzirdes traucējumu gadījumā personām ir grūti uztvert augsto frekvenču skaņas. Piemēram, angļu valodā ir daudz augstās frekvences, tādēļ tās uztvere dzirdes pazeminājuma gadījumā būs apgrūtināta. Zemo frekvenču skaņas ir vieglāk uztvert, balstoties uz tām cilvēks, kam grūti uztvert augsto skaņu frekvences, var atšifrēt citas personas pateikto vārdu.
Mūsdienās daudzās pasaules valstīs ir apmācīti speciālisti (audiologi, otorinolaringologi, audiologopēdi, surdoloģijas nozares speciālisti u.c.), kas cilvēkiem var palīdzēt dzirdes traucējumu gadījumā. Otorinolaringologs diagnosticē un ārstē ausu, deguna, kakla traucējumus/saslimšanas. Audiologpēds sniedz rehabilitāciju valodas, runas, komunikācijas, dzirdes/redzes/rīšanas/balss/artikulācijas/ runas ritma un tempa/neiroloģiskas izcelmes logopēdisko traucējumu gadījumā.
 Ja Jums šķiet, ka pēdējā laikā sliktāk dzirdiet apkārtējā vidē esošo audiālo informāciju, tad pārbaudiet dzirdi!
Attēla resurss: www.medel.com