30. marts, 2016

Vadlīnijas trokšņa radīto veselības traucējumu agrīnai identifikācijai un diagnosticēšanai

”Rīgas Stradiņu universitātes Darba vides un veselības institūts” sadarbībā ar ”Latvijas Arodslimību Ārstu biedrību” izveidojuši informatīvu materiālu medicīnas speciālistiem: “Vadlīnijas trokšņa radīto veselības traucējumu agrīnai identifikācijai un diagnosticēšanai”. Projektu atbalstījusi “Eiropas Darba Drošības un Veselības aizsardzības aģentūra”.

Vadlīnijās aprakstīti trokšņa līmeņi dažādās vidēs, trokšņu veidi un izpausmes, trokšņa noteikšana darba vidē, trokšņa līmeņa normas Latvijas Republikā, profilakses un aizsardzības iespējas skaļā vidē, trokšņa izraisītas vājdzirdības simptomātika un diagnostika u. tml.

 

Attēla resurss: www.isover.se