30. marts, 2016

Surdotulku pakalpojumu pieejamība Latvijā

Cilvēki ar dzirdes traucējumiem var izmantot surdotulka pakalpojumus saziņai dažādās institūcijās. No 2012. gada surdotulka pakalpojumus var izmantot izglītojamam ar dzirdes traucējumiem profesijas apguvei. 2012. gadā Latvijā bija pieejami 19 surdotulki, šogad – 33.

Attēla resurss: independentspeech.wordpress.com 
Literatūras avots:
http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=255247