21. marts, 2016

Pētījums par dzirdes traucējumiem

ASV veikts pētījums par dzirdes traucējumu saistību ar cilvēka materiālo labklājību. Pēc statistikas datiem apmēram 30 % darbspējīgiem ASV iedzīvotāju ir aizdomas par dzirdes traucējumiem. 95 % no šīm personām atzīst, ka dzirdes traucējumi ietekmē darba kvalitāti.
Pētījumā piedalījās 1500 darbinieki (pilna darba slodze). Mazāk nekā 25 % respondentu pēdējo divu gadu laikā veikuši dzirdes pārbaudi. 61 % bieži lūdza apkārtējiem cilvēkiem atkārtot sacīto, 41 % pārprata dzirdēto informāciju, 40 % izlikās dzirdam gadījumos, kad nedzirdēja. Dzirdes traucējumi ietekmēja darbinieku produktivitāti, izraisot trauksmes sajūtu.
Dažkārt cilvēki uztraucas, ka dzirdes aparātus pamanīs apkārtējie un tas mainīs sabiedrības attieksmi. Cilvēku vēlmi uzlabot savu veselību ietekmē finansiālais stāvoklis. Daudzi atzīst, ka pagaidām nelieto dzirdes aparātus, jo viņiem ir vieglas pakāpes dzirdes traucējums un nav finansiālu iespēju iegādāties tehnoloģijas. Cilvēka dzirde laika gaitā var mainīties. Ja diagnosticēti dzirdes traucējumi, nelietojot dzirdes aparātus, iespējams, vēlāk būs jāizvēlas vēl spēcīgākus dzirdes aparātus.
Literatūras avots: http://www.audiology-worldnews.com/news/944-research-survey-economic-impact-of-hearing-loss