4. aprīlis, 2016

Peldēšanas instrukcijas dzirdes traucējumu gadījumā

Speciālisti iesaka indivīdiem, kas ir atbildīgi par bērniem ar dzirdes traucējumiem, pirms peldēšanās ievērot šādas instrukcijas:

  • Vienmēr uzmani bērnu, turi tuvumā peldēšanas riņķi/ matraci!
  • Izstāsti cilvēkiem, kas dodas kopā peldēties, par dzirdes traucējumiem!
  • Iemāci bērniem ar dzirdes traucējumiem konkrētu žestu/ signālu kā peldēšanu uz krastu/ kādas darbības pārtraukšanu u. tml.!
  • Iepazīstini pirms peldēšanas bērnus ar drošības noteikumiem, pārbaudi, vai viņi atpazīst mācītos signālus/ žestus!

Attēla resurss: www.123rf.com

Izmantotais literatūras avots: http://www.hearinglikeme.com/blog/quick-water-safety-tips-parents-kids-hearing-loss