11. aprīlis, 2016

Par dzirdi

IKDIENĀ mēs klausāmies mūzikā vai kāda runā un īpaši nedomājam par sarežģītajiem procesiem, kas patiesībā notiek, kā šī skaņa nonāk pie mums. Tikai ļoti netipiskās situācijās mēs sākam pievērst uzmanību, iedomājamies, kā notiek šis process. Tas varētu būt tad, ja kādam ir problēmas ar dzirdi, un mēs gribam uzzināt, ko var darīt, lai izkļūtu no šīs problēmas. Vēl specifiskāk – šī problēma varētu būt dzirdes zudums vai pazeminājums, un atrisināt to varētu, pielāgojot piemērotu dzirdes palīglīdzekli. Lai to pēc iespējas kvalitatīvāk izdarītu, mums ir jāizprot daudz dažādu lietu, kas ir svarīgas dzirdes procesā:

  • auss anatomija, fizioloģija, skaņas ceļš līdz mums;
  • kā pārbauda dzirdi;
  • kāpēc jāpārbauda dzirde;
  • ko dod dzirde;
  • kas ir un kāpēc ir radies dzirdes traucējums;
  • kādas pakāpes un kādās frekvencēs ir dzirdes traucējums;
  • kas jādara, ja ir konstatēta pazemināta dzirde;
  • kādi ir dzirdes palīglīdzekļi un ko tie dod.
Dzirde dod mums iespēju pastāstīt savas domas, izjūtas, vajadzības citiem, klausīties mūzikas skaņās, apkārtējos cilvēkos. Dažkārt dzirdētais trauksmes signāls pasargā mūs no briesmām.
Dzirdēt un saprast sacīto – tā ir VALODA.

Redzes zudums atšķir cilvēku no lietām, dzirdes zudums atšķir cilvēku no cilvēka.