31. marts, 2016

Lielbritānijā izplatīta arodvājdzirdība

Trokšņa radīti dzirdes traucējumi ir viena no izplatītākajām veselības problēmām Lielbritānijā. 19 000 gadījumos trokšņa radīti dzirdes traucējumi iegūti darbā.
Lai gan mūsdienās var novērst dzirdes traucējumu rašanos darba vidē, ievērojot dzirdes profilaksi, ar katru gadu palielinās cilvēku skaits, kam dzirdes traucējumus var definēt kā arodvājdzirdību. Troksni var slāpēt, izmantojot ausu iebāžņus, aizsardzības austiņas, skaņu slāpējošus materiālus telpā, tehnoloģijas, kas slāpē troksni.
Firmas „Arco” (darbības nozare: dzirdes profilakse) pārstāve S. Klaitone skaidro, ka lielākoties cilvēki dzirdes traucējumus, kas rodas darba vidē, pamana novēloti – aptuveni 10 – 20 gadu laikā pēc problēmas iestāšanās. Arodvājdzirdība attīstās pamazām.
Speciālisti veidojot dzirdes aizsarglīdzekļus ir apmeklējuši vairākas iestādes, lai izpētītu to darba vides skaļumu un izgatavoto aizsarglīdzekļu funkcionalitāti. Pašlaik firmas „Arco” pārstāvji Lielbritānijā konsultē cilvēkus par dzirdes profilaksi 41 birojā visas valsts terotorijā.
Attēla resurss, literatūras avots: http://www.ppe.org/arco-offers-sound-advice-on-workplace-hearing-loss/