17. marts, 2016

Dzirdes traucējumi un ģenētika

Aptuveni 75 % cilvēku ar dzirdes traucējumiem ģenētikas dēļ nav citu klīnisko diagnožu, savukārt aptuveni 25 % diagnosticētas citas slimības. Ap 312 sindromi var izraisīt dažādas pakāpes dzirdes traucējumus. [86.; 1.]
Nesindromālo dzirdes traucējumu gadījumā nozīmīgs Connexin 26 gēns. Katrs 36. cilvēks ir heterozigotisks Connexin 26 gēna mutācijai. [87.;1.]
Ptoks, M. Šēnveilers, R. Foniatrijas un pedagoģiskā audioloģija.Apgāds “Rasa ABC”, 2001.