18. marta, 2016

Dzirdes traucējumi un dzirdes rehabilitācija

Ar katru gadu apkārtējā vide kļūst arvien industralizētāka. Tas nozīmē dzirdes traucējumu izplatības pieaugumu sabiedrībā. Mūsdienās daudziem cilvēkiem ir pazīstams, kāds kam ir dzirdes izmaiņas. Daudzi cilvēki dzirdes traucējumu gadījumā lieto dzirdes palīglīdzekļus.

Pēc “Nacionālā Nedzirdīgo institūta” (ASV) datiem tikai viens no pieciem cilvēkiem dzirdes traucējumu gadījumā lieto dzirdes aparātu. Daudzas personas vairākus gadus ir bijušas ar izmainītu dzirdi, bet nav veikušas savlaicīgu diagnostiku. Laika gaitā noskaidrots, kas notiek, ja dzirdes traucējumu gadījumā nelieto dzirdi uzlabojošas tehnoloģijas.
Dzirdes izmaiņu gadījumā cilvēks var neuztvert brīdinošus signālus. Dzirdes traucējumu gadījumā var rasties komunikācijas traucējumi. Dzirdes izmaiņas ikdienā rada pārpratumus, jo cilvēks pārklausās/ pārjautā/ nespēj uztvert otra pateikto informāciju. Ja netiek sniegta dzirdes rehabilitācija, persona var ciest no depresijas, sociāli izolēties. Dažos pētījumos atrasta saikne dzirdes traucējumiem un demencei.
Zinātnieki secinājuši, ka cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem vecumdienās biežāk diagnosticē hipertensiju, sirds un asinsvadu sistēmas slimības. Ja cilvēkam netiek sniegta dzirdes rehabilitācija, tad pasliktinās komunikācija ar ģimenes locekļiem. Dzirde ir viens no dzīves kvalitātes rādītājiem. Saudzēsim savu un apkārtējo dzirdi!
Attēla resurss: woman.thenest.com
Literatūras avots: http://bbaudiology.com/untreated-hearing-loss-its-more-serious-than-what-we-think/