22. marts, 2016

Dzirdes izmaiņas smadzeņu bojājuma vai kairinājuma gadījumā

Vairāk nekā 3/4 cilvēku dominē kreisās galvas smadzeņu puslodes darbība. Centrālās nervu sistēmas izmaiņu dēļ cilvēkam var rasties dažādi traucējumi, tostarp dzirdes.

 

Deniņu daivā atrodas dzirdes lauki. Bojājuma gadījumā var būt dažādas dzirdes halucinācijas, vestibulārās sistēmas izmaiņas (reibonis), nespēja saprast dzirdēto informāciju.

 

Ja cilvēkam ir radies bojājums labajā galvas smadzeņu puslodē, var būt traucēta runas intonācijas uztvere, augstu un zemu skaņu atšķiršana un melodiju atpazīšana. Savukārt kreisās puslodes bojājuma gadījumā cilvēks spēs atpazīt un atkārtot dzirdētās melodijas.

 

Attēla resurss: www.brain-injury-law-center.com 
Literatūras avots: Logina, I., Smeltere, E., Labinska, Ž. Galvas smadzeņu pusložu bojājuma un kairinājuma sindromi. Rīga, 2006.