16. marts, 2016

Daži fakti par dzirdi

 • ASV aptuveni 36 miljoniem cilvēku diagnosticēti dzirdes traucējumi, savukārt 27 miljoni no tiem nelieto dzirdes aparātus.
 • Daudzi cilvēki dzirdes traucējumu gadījumā sākotnēji vairākus gadus nav lietojuši dzirdes palīglīdzekļus.
 • Tikai 2 % no ASV iedzīvotājiem lieto dzirdes aparātus visu diennakts aktīvo periodu.
 • Aptuveni 40 % cilvēku dzirdes traucējumu gadījumā var attīstīties demence vai Alcheimera slimība.
 • Dzirdes aparātus ieteicams lietot, ja:
 1. cilvēkam regulāri jālūdz sarunu biedriem atkārtot sacīto;
 2. cilvēks nespēj skaidri atbildēt uz uzdoto jautājumu un atbild daudz klusākā balsī nekā ierasts;
 3. cilvēkam grūti saklausīt sarunu atrodoties trokšņainā pūlī/ vidē;
 4. grūti dzirdēt telefona vai durvju zvanu;
 5. skaļi skatās/ klausās TV un radio;
 6. nesaklausa skaņas apkārtējā vidē;
 7. nesaklausa ģimenes locekļu un draugu sacīto;
 8. cilvēks ar dzirdes izmaiņām var sociāli izolēties (vientulība, depresija).
 • Lai dzirdes izmaiņu gadījumā izvēlētos piemērotu dzirdes palīglīdzekli:
 1. jāveic dzirdes pārbaude,
 2. nepieciešama dzirdes speciālista konsultācija,
 3. jābūt psiholoģiski gatavam lietot dzirdes palīglīdzekli.
 • Ja dzirde atbilst vecuma normai, tad būtiski ievērot dzirdes profilaksi:
 1. jāizvairās no skaļiem, pēkšņiem trokšņiem,
 2. skaļā vidē jālieto dzirdes aizsarglīdzekļus,
 3. jāievēro veselīga dzīvesveida pamatprincipus,
 4. dzirdes izmaiņu gadījumā nekavējoties jākonsultējas ar medicīnas speciālistiem.
 • Cilvēku ar dzirdes traucējumiem tuviniekus un paziņas, kolēģus var skart:
 1. pārmērīgs audio ierīču (TV, radio u. c.) skaļums,
 2. nemitīga vārdu, frāžu atkārtošana,
 3. demences vai Alcheimera slimības radītās izmaiņas.
Dzirdēt nozīmē dzīvot!
 
Attēla resurss: https://www.rcsi.ie