9. marts, 2016

Cisplatīna ietekme uz dzirdi

Zinātne attīstās straujiem soļiem, bet dažkārt ikdienas steigā cilvēki mēdz neievērot balansu starp darbu un atpūtu. Pārslodzes, stresa gadījumā pieaug risks saslimt ar dažādam infekcijām. Jau vairākus gadus tiek veikti pētījumi par ķīmisko vielu un medikamentu ototoksisko ietekmi uz dzirdi. Pašlaik zinātnieki apskatījuši cisplatīna ietekmi uz dzirdi.
Cisplatīns ir ķīmijterapijas līdzeklis, kas paredzēts ļaundabīgo audzēju novēršanai dažādos orgānos. Cisplatīnu var lietot vienu vai kopā ar citostatiķiem. Tam ir ototoksiska ietekme uz dzirdi. Pašlaik šis līdzeklis netiek izmantots ārstēšanas terapijā.
Zinātnieki veikuši literatūras analīzi par klīniskajiem un eksperimentālajiem pētījumiem (publicēti “Medline”, “PubMed”, “”Google Scholar” datu bāzēs) no 2004. līdz 2014. gadam. Analizēti dati par cisplatīna izraisītajām blaknēm un terapiju radīto traucējumu izārstēšanai/ novēršanai.
Aprakstīti ototoksicitātes molekulārie mehānismi, stratēģijas efektīvai cisplatīna iedarbības mazināšanai uz dzirdi. Zinātnieki pārskatījuši eksperimentālās un klīniskās stratēģijas profilaksei vai dzirdes zuduma ārstēšanai. Klīniskā pētījumā iegūti dati, ka tikai deksametazonam ir dzirdi aizsargājošs efekts. Secināts, ka jāveic papildus pētījums.
Attēla resurss: http://pubs.acs.org/cen/coverstory/83/8325/8325cisplatin.html
Literatūras avots: Albu S2, Chirtes F1. Prevention and restoration of hearing loss associated with the use of cisplatin.// http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25140325