22. marts, 2016

Deksametozona ietekme uz dzirdi

Otorinolaringoloģijas speciālisti veikuši prospektīvu, randomizētu, kontrolētu klīnisko pētījumu par deksametazona ietekmi uz bungādiņu cisplatīna izraisītu dzirdes traucējumu mazināšanai.
Pētījuma mērķis bija noskaidrot un pārbaudīt deksametazona ietekmi ciplastīna izraisītu dzirdes traucējumu mazināšanai. Pētījums veikts terciārā medicīnas centrā. Tajā piedalījušās 26 personas ar diagnosticētu neoplastisku slimību. Terapijā iekļauts cisplatīns vai to saturoši medikamenti. Pirms katras cisplatīna terapijas procedūras, personai tika veikta deksametazona injekcija nejauši izvēlētai ausij. Otra auss – kontroles datu ieguvei. Audiometrijas un otoakustiskās emisijas (OAE) dati tika savstarpēji salīdzināti, veicot abu ausu izpēti un iegūto rezultātu kontroli.
Pētījumā procedūrā cisplatīna kumulatīvā deva pārsniedza 400 mg 15 pētījuma dalībniekiem. Rezultātā pieauga tīrā toņa audiometrijas slieksnis 8 kHz un tīrā toņa audiometrijas vidējais skaņu slieksnis [4;8] kHz diapazonā gan personas pētāmajai ausi (P>.005, P>.03), gan kontroles ausij (P<.01, P<.005). Dažiem pētījuma dalībniekiem novērots tīrā toņa sliekšņa pieaugums 6 kHz (p<.02). Pētījuma dalībnieku OAE iegūti vidējie signālu – trokšņu attiecību (SNR) dati F2 frekvencēm 7031 Hz (P.04) un 8391 Hz. Vidēja SNR [4; 8] kHz bija (P<.04).
Pētījumā secināts, ka deksametazona ietekmē var skaidrāk uztvert 6 kHz augstas skaņas, kā arī [4;8] kHz skaņu uztverei novērsta matiņšūnu disfunkcija. Pašlaik tiek uzskatīts, ka deksametazonu varētu izmantot ciplastīna izraisītu dzirdes traucējumu mazināšanai.
Attēla resurss: menieresjourney.blogspot.com 
Literatūras avots: http://alexsfakianakis.blogspot.com/2014/03/intratympanic-dexamethasone-itd-in.html