11. aprīlis, 2016

Vecuma ietekme uz dzirdi

Cilvēkam, kļūstot vecākam, arvien pazeminās dzirdes funkcija. Viskonsīnā veikts pētījums, kurā piedalījās 3556 dalībnieki, iegūstot dzirdes zuduma procentuālo sadalījumu dažādās vecumgrupās: 21 % vecumposmā no 48 līdz 59 gadiem bija dzirdes zudums, 44 % no 60 – 69 g.; 66 % no 70 – 79 g.; 90 % no 80 – 92 g.

Vientuļām sievietēm dzirdes traucējumi rodas depresijas, fizisku traucējumu (piem., osteoporozes) dēļ. Vīriešiem pastāv lielāks risks zaudēt dzirdi, jo viņi piedalās militārās aktivitātēs, veic darbības ar augstu decibelu trokšņiem fonā. Tāpat regulāra analgētiķu (piem., aspirīna) lietošana var būt iemesls dzirdes zaudējumam.

Sievietēm un vīriešiem pastāv atšķirības dzirdes zaudēšanā: vīrieši var zaudēt dzirdi visa mūža garumā, savukārt sievietēm dominē dzirdes zaudējums vecumdienās. Savukārt 80 gadu vecumā vīriešiem un sievietēm ir aptuveni vienāds dzirdes zaudējuma risks.

Vīriešiem pastāv tendence atklātāk paust savu dzirdes traucējumu apkārtējiem un apzinīgāk lietot dzirdes aparātus.
Literatūras avots: Karen D. Augustin. Hear We Go! Gender and Hearing Loss. 2012, 29 February.