30. marts, 2016

Vai pazeminātas dzirdes gadījumā cilvēks biežāk pakrīt?

Baltimorā veikts pētījums ar 2017 respondentiem vecumposmā no 40 līdz 69 gadiem. Katram dalībniekam veikta audiometrija, līdzsvara pārbaude un aptauja par iepriekš bijušajiem kritieniem. 14 % respondentu dzirdes zudums pārsniedza 25 decibelus (dB), savukārt 5 % bija krituši gadu pirms dalības pētījumā. Dalībnieki ar vidējiem/ smagiem dzirdes traucējumiem (dzirde pazemināta par vismaz 40 dB) tika izslēgti no pētījuma.
Pētījumā netika gūts apstiprinājums dzirdes zuduma un kritienu saistībai. Dzirdes traucējumi ir izplatīti, bet tie bieži netiek diagnosticēti un kompensēti ar dzirdes tehnoloģijām. Nākotnē tiks veikti pētījumi, lai noteiktu cēloņsakarību pazeminātai dzirdei un kritieniem ikdienā.
Literatūras resurss: Doctus. 29.12.2012.