11. aprīlis, 2016

Sensoneirālas vājdzirdības risks izklaides industrijas darbiniekiem

Sensoneirāla vājdzirdība ir neatgriezenisks kohleārs dzirdes zudums. Mūsdienās aptuveni 25 000 indivīdu pasaulē iegūst sensoneirālus dzirdes traucējumus darba vides paaugstinātā trokšņa līmeņa dēļ. Tāpat pastāv risks iegūt sensoneirālu vājdzirdību apmeklējot skaļas izklaides industrijas iestādes, tostarp naktsklubus. Kā galvenos faktorus trokšņa radītai vājdzirdībai var minēt pazeminātu dzirdes funkciju, tinītu, sliktu audiālās informācijas uztveri gan klusā, gan trokšņainā vidē. Iegūto dzirdes traucējumu var kompensēt ar dzirdes aparātu lietošanu, lai spētu baudīt pilnvērtīgu dzīvi.

2011./ 2012. gada mijā tika veikts klīniskais pētījums par sensoneirālas vājdzirdības iegūšanas risku, kurā salīdzināja 20“Rīgas Stradiņu universitātes” studentu (vecums: 25,2 ± 11 gadi) un 20 Rīgas naktsklubu darbinieku (darba stāžs – vismaz viens gads, vecums: 25,8 ± 11 gadi) audiogrammu, anketu un interviju datus, trokšņu līmeņa mērījumu datus Rīgas izklaides industrijas iestādēs (nejauši izvēlētos naktsklubos). Medicīnas studentiem nenovēroja sensoneirālu dzirdes traucējumu pazīmes, savukārt 12 naktsklubu darbiniekiem bija paaugstināts dzirdes slieksnis virs 20 dB. Piecos pētījumā iekļautajos naktsklubos vidējais trokšņu līmenis atbilda [84; 98,4] dB, līdz ar to četrās iestādēs tika pārsniegts pieļaujamais trokšņu līmenis pēc LR MK noteikumiem Nr. 66.

Pētījuma gaitā tika secināts, ka skaņas līmenis pētījumā iekļautajās iestādēs ir atbilstošs rūpnīcu trokšņa līmenim (dB), līdz ar to audiogrammā konstatētās izmaiņas respondentiem radušās trokšņa ietekmes dēļ.

Literatūras avots:

Latkovska, R., Jelāgina I. Patstāvīga trokšņa radītas sensoneirālas dzirdes izmaiņas./ Doctus. Žurnāls ārstiem un farmaceitiem. 29.06.2012.