9. marts, 2016

Vai man ir dzirdes izmaiņas?

Daudzi cilvēki dzirdes traucējumus pamana tikai vairākus gadus pēc to pirmsākuma. Tuvinieki, paziņas un draugi var palīdzēt cilvēkam, ja pamana pirmās dzirdes izmaiņu pazīmes. Turpinājumā būs 10 jautājumi, kas var palīdzēt noskaidrot dzirdes izmaiņu esamību. Ja vairāk nekā uz 3 jautājumiem cilvēks var apstiprinoši atbildēt, tad ieteicams pārbaudīt dzirdi.

Vai Jums ikdienā mēdz aizrādīt par skaļu runāšanu?
Vai skaļi skatieties un klausieties TV?
Vai bieži nedzirdiet telefona/ durvju zvanu?
Vai rudenī, pastaigājoties parkā, nevariet saklausīt lapu čabēšanu?
Vai Jums ir grūti saprast vārdus, ja runā ātri/ nav skaidra artikulācija?
Vai nevariet saklausīt mājsaimniecības elektroierīču (piem., ledusskapja/ tējkannas, fēna u. c.) radītās skaņas?
Vai Jums traucē uztver citu cilvēku teikto apkārtējās vides troksnis (piem., uz ielas/ lielveikalā u. tml.)?
Vai Jums ir vieglāk, skaidrāk sadzirdēt vīriešu runu?
Vai Jums traucē aizmigt pulksteņa tikšķēšana/ lietus pakšķēšana u. tml.?
Vai variet labi saklausīt telefonsarunas?
Speciālisti iesaka veikt dzirdes pārbaudi vienu reizi gadā. Dzirdes izmaiņām var būt vairāki cēloņi, savlaicīga diagnostika var uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti.
Attēlu resurss: http://livingwithacrazyfilipina.com/