30. marts, 2016

Trokšņa ietekme uz bērna dzirdi

Mūsdienās Eiropas Savienības dalībvalstīs un citviet pasaulē aktuāla vides aizsardzība, kas ietver kvalitatīva ūdens un pārtikas nepieciešamību ikdienā. Dažādi apkārtējās vides faktori var izraisīt veselības traucējumus un cilvēka labklājības statusu. Statistikas dati liecina, ka vecumposmā no 8 līdz 14 gadiem aptuveni 13 % bērnu pazemināta dzirdes funkcija par 20 dB.
Bērni nevar ietekmēt troksni sev apkārtējā vidē, ja par neaizdomājas pieaugušie. Izvēloties apmeklēt dažādus atpūtas pasākumus, klausoties mūziku u. tml. vecākiem vai aizbildņiem būtu jādomā par dzirdes profilakses iespējām (atrašanās ilgumu konkrētā vidē, ausu aizbāžņiem vai aizsargaustiņām). Troksnis spēcīgāk iedarbojas uz bērnu dzirdi. Pārmērīgs troksnis var radīt trokšņus ausīs, dzirdes pazemināšanos.
Atklāts, ka troksnis apkārtējā vidē mazina jaunas informācijas uztveri mācību procesā, miega kvalitāti, savukārt mazāk ietekmē komunikāciju spēļu un rotaļu procesā.
Attēla resurss: www.findababysitter.org 
Literatūras avots: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/iedzivotajiem/mates-un-berna-veseliba/vides-ietekme-uz-berna-veselibu