4. aprīlis, 2016

Tehnoloģiskie risinājumi indivīdiem ar dzirdes traucējumiem

Izgudrota jauna tehnoloģija “CART” (“Communication Access Realtime Translation”) – “Pašreizējās komunikācijas pieejamības interpretācija”, kas paredzēta indivīdiem ar dzirdes traucējumiem. “CART” katru vārdu parāda indivīdam grafiskā veidā, uzlabojot komunikāciju.

Izmantojot “CART”, indivīdiem ar dzirdes traucējumiem ir vieglāk uztvert audiālo informāciju (nekā lasot no lūpām vai izmantojot nedzirdīgo zīmju valodas (NZV) elementus). “CART” ir sertificēta tehnoloģija. Sabiedrībā to var izmantot pat piedaloties sporta aktivitātēs.

 

Tāpat “CART” atvieglo cilvēka ar dzirdes traucējumiem veiktās manipulācijas dažādās interneta vietnēs ar uzlabotu teksta redaktoru (veiksmīgs risinājums indivīdiem ar redzes traucējumiem). “CART” platformas 1 h lietošana izmaksā aptuveni 5 dolārus.

Attēla resurss: http://trace.wisc.edu/handouts/t-trans/
Izmantotais literatūras avots: http://www.americanbar.org/content/newsletter/publications/law_practice_today_home/lpt-archives/july13/cart.html