4. marts, 2016

Simptomi, kas var izpausties presibiakūzes jeb vecuma vājdzirdības gadījumā

Laika gaitā mainās struktūras cilvēka organismā, ķermeņa fiziskais veidols un maņu uztvere. Kādam cilvēkam šie procesi noris straujāk, kādam nedaudz vēlāk. Par presbiakūzi dēvē dzirdes izmaiņas cilvēkiem pēc aptuveni 65 gadu sasniegšanas.
1. Izmainīta skaņu uztvere
Sākotnēji var būt izmainīta zemo vai spalgo skaņu uztvere, pēcāk novērojamas izmaiņas dažāda augstuma skaņu uztverei.
 
2. Grūtības diferencēt augstu frekvenču skaņas

Visbiežāk izmainīta augsto frekvenču skaņu uztvere. Piemēram, grūti atšķirt fonēmu “s” no “š”. Var neuztvert sarunu biedra runātās frāzes sākšanu/ pabeigšanu.

3. Trokšņi ausīs
Ja ausīs parādās trokšņi, ieteicams veikt dzirdes diagnostiku. Parasti trokšņi ausīs ir spēcīgāki, ja cilvēks atrodas pilnīgi klusā vidē. Trokšņi ausīs izpaužas atšķirīgi. Tinīta jeb trokšņu gadījumā cilvēka auss mehānika nedarbojas pareizi. Tinītu var mazināt gan ar dzirdes tehnoloģijām, gan terapijas palīdzību.
 
4. Neskaidra, slāpēta balss uztvere
Dzirdes izmaiņu gadījumā ir grūti saprast runu. Katram cilvēkam ir individuāla runas maniere. Tāpat cilvēki mēdz runāt dažādā skaļumā. Visbiežāk dzirdes izmaiņu gadījumā neskaidra runas uztvere ir trokšņainā vidē.
 
5. Grūtības sazināties skaļā vidē
Parādās problēmas saklausīt informāciju sabiedriskā telpā (dažādās institūcijās, uz ielas, transportā), kamēr apkārtējie var visu saklausīt.
Ja Jums vai kādam paziņam ir kāds no iepriekš minētajiem simptomiem, tad ieteicams veikt dzirdes diagnostiku un izvēlēties piemērotu risinājumu.
 
Attēla resurss: www.groupon.co.in
Literatūras avots: http://healthsaveblog.com/symptoms-age-related-hearing-loss/