23. maijs, 2016

Nervu sistēmas neirotoksiski bojājumi

Nervu sistēmas darbības traucējumus var izraisīt dažādas vielas.

 1. Rūpnieciski ražotie neirotoksīti:
 • smagie metāli (svins, dzīvsudrabs, arsēns, alumīnijs, mangāns);
 • organiskie un neorganiskie šķīdinātāji (toluols, atilēnglikols, benzols, acetons, izopropilspirts, formaldehīds, benzīns);
 • gāzes (tvana gāze, slāpekļa oksīds);
 • pesticīdi (fosfororganiskie, hlororganiskie, fungicīdi).

2. Medikamenti:

 • antibakteriālie līdzekļi;
 • ķīmijterapijas līdzekļi, imūnsuprestanti;
 • HIV/ AIDS terapijas līdzekļi.

3. Etilspirts un citi spirti.

4. Narkotiskās vielas.

Neirotoksisku nervas sistēmas bojājumu gadījumā novērojamas:

 • vispārējās jeb sistēmiskās organisma reakcijas (nelaba dūša, anoreksija, vemšana, svara zudums, nogurums, vispārējs nespēks, bezmiegs, reibonis);
 • CNS kairinājuma/ bojājuma izpausmes (galvassāpes, kognitīvi traucējumi, afektīvi un psihotiski traucējumi, epileptiskas lēkmes, delīrijs, ataksija, ekstrapiramidāli traucējumi (parkinsonisms, distonijas, rigiditāte, hiperkinēzes), encefalopātija, psihoorganisks sindroms, redzes traucējumi, dzirdes traucējumi, intrakraniāla hipertensija, mielopātija);
 • perifēriskās nervu sistēmas izpausmes (polineiropātija, radikulopātija, sāpes);
 • miopātija.

 

Attēla resurss: www.socialmediaexplorer.com

Literatūras avots: Neirotoksiski nervu sistēmas bojājumi.//Logina, I., Smeltere, E. Neiroloģija shēmās. 64 lpp., 50. lpp. Avots, 2009.