1. aprīlis, 2016

Mērķtiecīga jauniete ar dzirdes traucējumiem

Daudziem sabiedrība zināmiem cilvēkiem ir dzirdes traucējumi, daži no tiem dalās savā pieredzē, lai informētu sabiedrību, kā pareizāk rīkoties konkrētā gadījumā. Attīstoties saziņai interneta vietnes, cilvēki sākuši dalīties savos iespaidos, emocionālajos pārdzīvojumos dažādos mirkļos. Ja mēs spējam būt empātiski un uzklausām citu stāstus, tad iegūstam informāciju pārdomām, kā arī varam kādam palīdzēt līdzīgā situācijā.

Šennona Gundersone ir jauniete, kas aktīvi iesaistās sabiedriskās aktivitātēs, neraugoties uz diagnozi – smagas pakāpes dzirdes traucējumi. Meitenei dzirdes traucējumus atklāja trīs gadu un sešu mēnešu vecumā, veicot dzirdes pārbaudi pirms iestāšanās pirmsskolas izglītības iestādē. Sākotnēji meiteni atbalstīja tuvinieki. Ģimenē tika apgūti zīmju valodas pamati, kā arī informācijas lasīšana no lūpām. Speciālisti uzskata, ka ģimene ir ieguldījusi lielu darbu meitenes attīstībā, jo daudzi bērni ar vieglākas pakāpes dzirdes traucējumiem nespēj sasniegt meitenes prasmes.

Pašlaik meitene aktīvi darbojas sporta sfērā – peldēšanā. Ar mērķtiecību gūti panākumi. Jaunietes devīze: „Es to varu!”, jo uzskata, ka cilvēks var izdarīt vairāk nekā pats domā. Šennona jūtas gandarīta par komunikāciju ar peldēšanas komandas biedrēm.

Atcerieties, nekas nenotiek nejauši! No katra atgadījuma mēs varam ko iemācīties.

Attēla, literatūras resurss: http://chippewa.com/sports/hearing-loss-doesn-t-slow-down-chi-hi-s-gunderson/article_6d014048-24b9-11e3-b804-001a4bcf887a.html