15. marts, 2016

Līdzsvara orgāns

Ausis ir ne tikai dzirdes, bet arī līdzsvara orgāni. Līdzsvara orgāns ļauj orientēties telpā, un normāli pārvietoties. Līdzsvara izjūtu nodrošina iekšējās auss trīs pusloka kanāli.
Telpai ir trīs dimensijas. Pusloka kanāli novietoti visos trijos virzienos. Pārvietošanās liek matiņšūnām reaģēt uz ķermeņa pozīcijas maiņu. Kanālos ir šķidrums, kam pārvietojoties, izmainās dzirdes matiņšūnu pozīcija. Galvas smadzenes un muskuļi saņem signālus.
Pārvietojoties ar transportlīdzekļiem divu kanālu matiņšūnas atrodas miera pozīcijā. Pusloka kanālā, kas atbild par kustību uz priekšu/ atpakaļ, nolieksies matiņšūnas. Tas notiek pārvietojoties šķidrumam.
Cilvēkam ātri griežoties horizontālā pusloka kanālā jutīgās matiņšūnas nolieksies atpakaļ. Pārstājot griezties limfa vēl kādu laiku pēc inerces griezīsies riņķi. Matiņšūnas nolieksies pretējā virzienā. Tādā mirklī cilvēkam šķiet, ka viss apkārt griežas riņķī pašam esot miera pozīcijā. Šo procesu var definēt kā galvas reibšanu.
Attēla resurss: www.bcm.edu/healthcare/care-centers/otolaryngology/patient-information/how-ear-works/organ-corti