4. marta, 2016

Labāka dzirde labākai nākotnei

Dzirdes traucējumi ir vieni no izplatītākajiem veselības traucējumiem industralizētā vidē. Dažādās pasaules valstīs ik gadu veic pētījumus, lai noskaidrotu, kā maksimāli ātri un komfortabli varētu mazināt dzirdes traucējumu izpausmes. Dzirdes tehnoloģiju kompānijas attīsta tehnoloģijas, lai ikviens cilvēks spētu rast sev piemērotāko risinājumu.
  • Pēc statistikas datiem vairāk nekā 15 % cilvēkiem (pēc 18 gadu vecuma) diagnosticēti dzirdes traucējumi. Aptuveni 50 % no šīs populācijas, ievērojot preventatīvos pasākumus, varēja izvairīties no dzirdes izmaiņu iestāšanās.
  • Katru gadu piedzimst ap 665 000 bērnu ar dzirdes traucējumiem.
  • Viens no lielākajiem izaicinājumiem dzirdes rehabilitācijā ir fakts, ka 80 % cilvēku ar dzirdes traucējumiem dzīvo ekonomiski mazattīstītās valstīs, kur bieži nav pieejama medicīniskā aprūpe.
  • Ekonomiski mazattīstīto reģionu bērniem ar dzirdes traucējumiem gandrīz nav nekādas nākotnes perspektīvas, ja nav savlaicīgi sniegta dzirdes rehabilitācija. Ja bērns nedzird, viņam ir grūtības iemācīties runāt. Tas savukārt samazina viņu iespējas mācīties un attīstīties atbilstoši vecumam.
“Hear The World Foundation” ir organizācija, ko 2006. gadā izveidoja pēc “Sonova Group” inciatīvas. Šī organizācija atbalsta vienlīdzīgas iespējas, lai uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem visā pasaulē.
Fonds atbalsta dzirdes rehabilitācijas aprūpes pakalpojumus, īpašu uzmanību pievēršot:
  • bērniem no mazattīstītiem reģioniem;
  • ģimenes programmām;
  • dzirdes profilaksei un aizsardzībai;
  • profesionālai izaugsmei un apmācībai.
Pašlaik šī organizācija iesaistīta vairāk nekā 55 projektos piecos pasaulē apdzīvotajos kontinentos. Tas nodrošina daudziem cilvēku tūkstošiem labāku dzīves kvalitāti. Audiologs Sharad no Singapūras:  “Uzskatu, ka “Hear The World Foundation” veic ļoti nozīmīgu un ilgtspējīgu projektu.”
Fondu pašlaik atbalsta vairāk nekā 70 pasaulē pazīstami cilvēki. Piemēram, mūziķis un fotogrāfs Braiens Adams izveidojis foto galeriju ar daudzu slavenību attēliem. Šie cilvēki atbalsta fonda misiju. Šī kampaņa ir iekļuvusi “Ginesa pasaules rekordos” kā pasaulē lielākā foto informēšanas kampaņu.
Attēla resurss, literatūras avots: www.hear-the-world.com