17. marts, 2016

Kā uzlabot komunikāciju dzirdes traucējumu gadījumā?

Ja Jums ir jāsazinās ar cilvēkiem, kam ir dzirdes izmaiņas, var ņemt vērā dažus ieteikumus:

1. Runājiet normālā tempā. Ja jūtiet, ka
cilvēkam grūti apstrādāt dzirdēto informāciju, tad samaziniet savu runas tempu.

2. Runājiet skaidri, nemainot balss skaļumu. Teikuma beigās variet ieturēt pauzi, taču tai nevajadzētu ieilgt.

3. Precīzi artikulējiet skaņas, sarunas laikā skatieties uz cilvēku.

4. Nevajag pārspīlēti artikulēt skaņas, jāizvairās no murmināšanas zem deguna sarunas laikā.

5. Cilvēkam grūtāk uztveramus vai ar nezināmu nozīmi vārdus variet paskaidrot (piemēram, “kuģis” – transportlīdzeklis ar kuru pārvietojas lielās ūdenstilpnēs).

6. Mainot sarunas tematu, pārliecinieties, ka Jūsu sarunu biedrs ir uztvēris tēmas maiņu. Sarunas sākumā būtu ieteicams minēt vienu vai divus atslēgas vārdus.

7. Runājot ar citiem cilvēkiem, neievietojiet mutē dažādus priekšmetus vai pārtiku. Mutei jābūt atklātai, nelieciet tai priekšā pirkstus vai rokas. Ja cilvēks lasa no lūpām, tad ūsas vai bārda apgrūtina šo procesu.

8. Komunicējiet ar savu sarunu biedru normālā balsī. Iegaumējiet, ka kliegšana apgrūtina cilvēkam saklausīt un saprast audiālo informāciju.

9. Sarunas laikā atrodieties savam sarunu biedram pretī. Runājot izvairieties iestarpināt liekas frāzes, jo tas var apgrūtināt svarīgākās informācijas uztveri. Tāpat būtiska nozīme ir uz sejas krītošajam gaismas apgaismojumam. Atrodoties tumšākā vidē cilvēkam ar dzirdes izmaiņām būs grūtāk uztvert sava dialoga partnera pateikto, jo nevarēs nolasīt informāciju no lūpām.

10. Veidojot frāzes un teikumus izvēlieties precīzākos vārdus, kas var klausītājam raksturot konkrēto situāciju. (Piemēram, “piecpadsmit  vai piecdesmit centus” var dzirdes traucējumu gadījumā sajaukt, bet ja cilvēks pasaka “puse dolāra”, cilvēkam ir tiešākā konkrētās lietas uztvere.)

Attēla resurss: www.cpaprotectplus.com
Literatūras avots: http://www2.worksafebc.com/pdfs/hearing/helpful_hints.pdf