23. marts, 2016

Kā troksnis ietekmē cilvēka uztveres spējas?

Trokšņa ietekmē mainās uztvere:
grūtāk apgūt jaunas zināšanas;
pazeminās darba produktivitāte;
troksnis dzīvesvietā, tās apkārtnē var radīt trauksmi, ilglaicīgā periodā – stresu;
mazinās spēja veikt vienlaicīgi vairākus darbus;
grūti uztvert svarīgu informāciju;
ilglaicīga trokšņa ietekmē dažiem cilvēkiem var džinkstēt ausis un izpausties dzirdes halucinācijas;
var rasties dzirdes traucējumi.

Pēc “Starptautiskās Darba organizācijas” (International Labour Organisation) datiem trokšņa līmenis darba vietā pārsniedz 85 dB (A), ietekmējot personu veselību (tostarp dzirdi):
vairāk nekā pieciem miljoniem rūpniecības un ražošanas darbinieku;
aptuveni diviem miljoniem personu, kuras strādā ar mehāniku un transportlīdzekļiem;
aptuveni miljonam militārās sfēras darbinieku;
aptuveni 500 cilvēkiem būvniecības jomā;
ap 200 personām lauksaimniecībā;
ap 100 personām kalnrūpniecībā.

Trokšņa līmenis pārsniedz 90 dB(A) kokapstrādē, tekstilpreču ražošanā, ogļu un naftas ieguvē, metālapstrādē, papīrrūpniecībā, ķīmikāliju ieguvē, poligrāfijā un tipogrāfijā, metālrūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, mašīnbūvē, transportrūpniecībā, mēbeļu un armatūru ražošanā, gumijas un plastmasas ražošanā, tabakas ieguvē, akmens/ māla/ stikla rūpniecībā, elektriskajā mašīnbūvē, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanā.

Literatūras avots: http://www.huffingtonpost.com/2014/01/13/noise-health_n_4570071.html?utm_hp_ref=mostpopular;

                                            www.ilo.org