1. aprīlis, 2016

Kā apkārtējā vidē audiālo informāciju uztver cilvēki ar dzirdes traucējumiem?

Lai sabiedrības locekļiem veicinātu izpratni par dzirdes traucējumiem, speciālisti izveidojuši animācijas filmu par Flinstonu ģimenes ikdienu, mainot skaņu intensitāti atbilstoši dzirdes funkcijai.
Informācijas resurss ir angļu valodā.