4. aprīlis, 2016

Dzirdes traucējumu novēršanas pasākumi

Pēdējās desmitgadēs sabiedrība daudz vairāk sākusi interesēties par dzirdes profilakses pasākumiem.
Astoņas veiksmīgas dzirdes profilakses programmas sastāvdaļas ir:
  1. trokšņa iedarbības kontrole (monitorings);
  2. tehnoloģiju un izpildvaras kontrole;
  3. audiometrija;
  4. dzirdes aizsarglīdzekļu izmantošana;
  5. izglītība un motivācija;
  6. ierakstu arhivēšana;
  7. programmas attīstība;
  8. programmas audits.

Izmantotais literatūras avots: http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/prevention.html