4. aprīlis, 2016

Dzirdes traucējumu izplatība populācijā

21. gs. dzirdes traucējumi skar gandrīz katru 6 pasaules iedzīvotāju. Vēl joprojām par dzirdes traucējumiem pastāv dažādi mīti un sabiedrība vēl nav pilnībā informēta par dzirdes profilaksi.

Lai noskaidrotu, cik Jūs esiet informēts par dzirdes traucējumiem, variet atbildēt uz tālāk minētajiem jautājumiem (atbilžu varianti: jā/ nē):

  • Pazīstu vismaz vienu kolēģi, kam ir kāda no vājdzirdības pakāpēm.
  • Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem tiek atvieglota komunikācija, lasot informāciju no dialoga partnera lūpām.
  • Skaļa runa palīdz cilvēkam ar dzirdes traucējumiem labāk uztvert pasacīto informāciju.
  • Ikviens, ja ļoti cenšas, var uztvert audiālu informāciju.
  • Visi indivīdi ar V pakāpes vājdzirdību sazinās ar nedzirdīgo zīmju valodu (NZV).
  • Cilvēki ar V pakāpes vājdzirdību nevar komunicēt.
  • Cilvēkiem ar V pakāpes vājdzirdību ir grūtāk apgūt jaunu informāciju.
  • Vidēja dzirdes zuduma gadījumā (41 – 70 dB) indivīdam ir apgrūtināta audiālās informācijas uztvere darbavietā, mazinot darba produktivitāti un indivīda vispārējo stāvokli. Vai vienmēr dzirdes traucējumi tiek akceptēti darba vidē? Vai darbiniekam tiek nodrošināta dzirdes aizsardzība/ profilakse?

Mūsdienās alternatīvās un augumentatīvās komunikācijas speciālisti ir padomājuši par komunikācijas iespējām dzirdes traucējumu gadījumā dažādu kognitīvo spēju gadījumā. Ja indivīdam ir smagas pakāpes dzirdes traucējums, tad ar palīglīdzekļiem un  dažādām tehnoloģijām tiks uzlabota personas dzīves kvalitāte.

Izmantotās literatūras resurss: http://www.benchmarkemail.com