7. aprīlis, 2016

Dzirdes stāvoklis ietekmē indivīda komunikāciju un socializāciju

Kāds vīrietis 81 gada vecumā multiplu hronisku iemeslu dēļ attālinājās no apkārtējiem indivīdiem, pārtraucot komunikāciju. Indivīdam bija grūti uztvert audiālo informāciju. Medicīnas speciālisti veica klīnisko izmeklēšanu, atklājot paaugstinātu cukura līmeni asinīs. Vīrietis īpatnēji sazinājās ar apkārtējiem, tādēļ viņam bija grūti veidot dialogu ar citiem cilvēkiem. Vīrietis jutās sociāli izolēts, jo bieži radās pārpratumi ikdienas komunikācijā ar ģimenes locekļiem. Indivīdam šķita, ka viņam ir radies dzirdes pazeminājums.
Depresija tiek saistīta ar stresu, vizuālās uztveres traucējumiem, sociālo izolāciju. 20. gs. 90. g. veikts pētījums par sociālo izolāciju dzirdes zuduma un bezpalīdzības gadījumā. Bilaterālas, vidēji smagas sensoneirālas vājdzirdības gadījumā cilvēkam ir grūti uztvert un saprast vairāku personu runu vienlaicīgi.
Vecumā iegūta vājdzirdība var būt viens no iemesliem sociālajai izolācijai. Audiologi un ārsti atraduši sakarību starp cilvēku slimībām, izolāciju un mirstību. Pilnvērtīgai dzīvei cilvēkam nepieciešama socializācija. Vīrietim tika ieteikts lietot medikamentus, pacients piekrita lietot medikamentus cukura diabēta mazināšanai. Kādam no vīrieša paziņam bija pielāgoti dzirdes aparāti, uzlabojot gan emocionālo, gan garīgo stāvokli. Raugoties uz šo cilvēku, kungs nolēma vērsties pēc padoma pie dzirdes speciālista (audiologa).
Indivīds lietojot dzirdes aparātus, jau pirmajos trīs mēnešos redzēja ievērojamu atšķirību. Viņš nejutās sociāli izolēts, spēja uztvert apkārtējo runu. Vīrietim uzlabojās emocionālā pašsajūta.
Literatūras avots: Weinstein, B. E. (2013, May 01). SIGnatures: Sound Connections : Special Interest Group 8, Public Health Issues Related to Hearing and Balance. The ASHA Leader.