1. aprīlis, 2016

Dzirdes profilakses konference Mineapolē 2013. gada oktobrī

15.-18.10.2013. Mineapolē notiks 4 dienu dzirdes profilakses konference, kas paredzēta sabiedrības informēšanai par aktualitātēm dzirdes profilaksei.

15., 16.10.2013. sabiedrība tiks informēta par aktualitātēm dzirdes profilaksei trokšņa izraisītu dzirdes traucējumu un tinnitus gadījumā: metodoloģija, efektivitāte, profilakses iespējas dažādu jomu speciālistiem.

17., 18.10.2013. cilvēki uzzinās, cik ilgi var atrasties konkrēta skaļuma vidē: kā dzirdes funkciju ietekmē skaļas darba vide, skaļa mūzika u. tml. Lekcija par mūziku ieteicama dažāda vecuma personām, lai novērstu dzirdes traucējumus, klausoties iPodvai citas Mp3 tehnoloģijas pārāk ilgi/ skaļi.

Attēla resurss: www.bilerico.com 

Literatūras avots: http://www.dangerousdecibels.org/innovations/