4. aprīlis, 2016

Dzirdes aparātu lietojums dažādās pasaules valstīs

Mūsdienās dažādās pasaules valstīs ir atšķirīgs dzirdes aparātu lietojums. Veikts pārskats par 2012. gadu: Norvēģijā vairāk kā 42,5 % indivīdu ar dzirdes traucējumiem pielāgoti dzirdes aparāti; Japānā – 14,1 %; Lielbritānijā – 41,1 %; Zviedrijā – 38.8 %; Francijā – 30,4 %; Amerikā – 24,6 %.

Apkopojot pētījumā iekļauto valstu datus, tika secināts, ka visvairāk par dzirdes traucējumu kompensēšanu rūpējas Norvēģijā, savukārt par to vismazāk aizdomājas Japānā. Datus analizēti no “The EuroTrack” un “The JapanTrack”pārskatiem.

Indivīdu skaits, kas lieto dzirdes aparātus abām ausīm arī bija variabls: Norvēģijā, Zviedrijā un Francijā aptuveni 75 % no dzirdes aparātu lietotājiem rūpējās par abu ausu funkcionalitāti; Lielbritānijā un Itālijā – 60 %; Japānā – 40 %.

Attēla resurss: www.sensoryflow.com

Literatūras avots: http://www.hear-it.org/The-use-of-hearing-aids-varies-from-country-to-country