3. jūnijs, 2016

Dzirdes aparāts – atbilstošs dzīvesstilam

MAJA_Dzirde_Dzirdes_sistemas_27_05_2016_publikacija_dzirdes_aparats_atbilstosi_dzives_stilam

Resurss: Zonne, I. Dzirdes aparāts – atbilstošs dzīvesstilam.// Māja. Veselība. 27.05. – 02.06.2016., 18.-19. lpp.